Dezinfekce vody – kapalin

UV dezinfekce vody je ohleduplná k životnímu prostředí, ale i k nám samotným. Díky pokročilým procesům oxidace jsou naše instalace výhodnější z hlediska účinnosti, ale i úspoře spotřebované energie. Vzhledem k rozmanitosti tohoto oboru můžeme našim zákazníkům nabídnout produkty zejména na základě poptávky. Dodáváme uzavřené UV reaktory, ale i ponorné jednotky pro průtokové kanály, kde je nutné zadat vstupní parametry soustavy. UV lampy pro dezinfekci vody se dodávají v několika provedeních, pro různé druhy vod. Voda ošetřená UV zářením je pro lidský organismus nezávadná a nemění její chuť. Nejčastější aplikací jsou vodárny, úpravny vod, technologická a odpadní voda. Součástí těchto systémů je rozsáhlá automatizace, která zajistí spolehlivý a bezchybný provoz.

Dodáváme:

  • Středotlaké sterilizátory
  • Nízkotlaké sterilizátory
  • Nízkotlaké sterilizátory pro slanou vodu
  • Středotlaké a nízkotlaké sterilizátory pro malé průtoky – privátní použití

V současné době dodáváme špičkové multiwave sterilizátory, které uzavřely kapitolu monochromatických nízkotlakých zářičů, kde hrozí reaktivace mikroorganismů. Jejich nasazení je žádoucí ve vodárnách a bazénech, kde je prioritou dokonalá a spolehlivá dezinfekce. Průtokové sterilizátory využívají širší spektrum v oblasti UVC, tím jsou zasaženy i enzymy, proteiny a další biomolekuly. Takto je znemožněna reparace poškozených mikroorganismů a jejich následné množení.